WARUNKI ZAKUPU

Najważniejsze postanowienia:Forma i etapy zakupu:


Uwaga: nie wystawiamy faktur VAT. Potwierdzeniem zakupu jest przesłana licencja.
Na żądanie wysyłamy fakturę w formie papierowej.
W razie wątpliwości, pisz na adres autora.