PROGRAM TESTY - ZAŁOŻENIA

 

  Tu przeczytasz o plikach tworzonych na potrzeby programu i przez program oraz o ograniczeniach, których musisz przestrzegać.

 

  Pytanie.

Podstawowy składnik każdego testu, to pytanie. Pytania tworzymy korzystając z modułu Edycja.

Każde pytanie zawiera:

   - treść pytania

   - trzy, cztery lub pięć odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawdziwa

Pytanie może zawierać również:

   - dodatkową treść, którą należy przeczytać przed udzieleniem odpowiedzi

   - dodatkowy obraz towarzyszący pytaniu

   - podpowiedź do pytania.

 

Pojedyncze pytanie zapisujemy w formie pliku z rozszerzeniem skq. Możemy stworzyć wiele pytań. Pytanie możemy wykorzystać w module Nauka lub przy tworzeniu testu w module Edycja.

Pamiętaj: zadbaj o ich sensowne nazewnictwo oraz uporządkowanie w folderach.

 

 

  Test

Test tworzy zbiór pytań spełniający warunki:

   - maksymalnie 60 pytań

   - każde z pytań ma taką samą ilość odpowiedzi (trzy, cztery lub pięć)

   - każde z pytań jest tego samego typu (pojedynczy wybór lub wielokrotny wybór).

 

Test tworzymy w module Edycja, wpisując każde z pytań lub wstawiając pytania wcześniej przygotowane. W ten sposób, mając zbiór wielu pytań, możemy w szybki sposób komponować nowe testy. Pojedynczy test zapisujemy w pliku z rozszerzeniem skt.

 

 

  Lista testów

Jeżeli dysponujemy większą liczba testów, wskazane jest przygotowanie ich listy. Uczeń przystępując do pracy wybiera test z listy, nie zaś szuka pliku po dysku.

Listę testów tworzymy w module Edycja i zapisujemyw pliku z rozszerzeniem skg.

 

 

  Lista uczniów

Aby usprawnić pracę z programem, możemy wcześniej przygotować listę uczniów, którzy z programu korzystają. Pozwala to również wskazać miejsce docelowe na zapis wyników testu dla całej grupy uczniów. Grupa uczniów może liczyć maksymalnie 50 osób. Jeśli osób jest więcej, dzielimy ich na mniejsze liczebnie grupy.

Uczeń przystępując do rozwiązywania testu wybiera z listy swe nazwisko, a praca z programem nie jest anonimowa. Zakończenie pracy związane jest z automatycznym zapisem wyniku, co jest istotne, gdy z programem pracują maluchy a ich umiejętności informatyczne są niewielkie.  

 

Listę uczniów przygotowujemy w module Edycja i zapisujemy jako plik z rozszerzeniem sku.

 

 

  Lista zestawów pytań

Moduł Nauka korzysta z zestawów przygotowanych wcześniej pytań. Pytania z zestawu grupujemy w jednym folderze. Inaczej: każdy zestaw to jeden folder z pytaniami. Uczeń wybierając zestaw wskazuje folder - uciążliwe. Łatwiej dla ucznia i nauczyciela sporządzić listę takich zestawów - folderów. Wówczas uczeń wybiera zestaw z listy, a nauczyciel nie stresuje się pomyłkami ucznia.

 

Listę zestawów przygotowujemy w module Edycja i zapisujemy w pliku z rozszerzeniem skz. 

 

 

  Plik odpowiedzi ucznia

Rozwiązanie testu wiąże się z oceną pracy. Ocenę możemy zapisać w pliku do dalszej analizy.

Jeżeli uczeń rozwiązuje test wybierając swe nazwisko z listy, wynik jest zapisywany automatycznie.

Plik wyniku tworzy moduł Test, a analizę pliku wykonujemy w module nauczycielskim Analiza.

 

Plik wyniku ma rozszerzenie sko.

 

 

  Pliki ustawień

Każdy z modułów uczniowskich [Test, Nauka] ma swój plik ustawień, który nauczyciel przygotowuje w module Edycja. Najważniejszą funkcją plików ustawień jest wskazanie ścieżek do wszelkich list, z których korzystają moduły uczniowskie (uczniów, testów, zestawów). Tu również możemy nałożyć pewne ograniczenia oraz ustalić wymagania na poszczególne oceny.  

Przygotowane przez nauczyciela pliki ustawień możemy bezboleśnie przekopiować do każdego z modułów uczniowskich korzystając z modułu Konwersja - wystarczy wskazać przygotowany plik i ... voila. 

 

Każdy z modułów startuje po instalacji z domyślnymi ustawieniami. Pliki ustawień mają rozszerzenie ini.