CO NOWEGO W PROGRAMIE TESTY

Najważniejsze zmiany w versji 4.0

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników rozszerzono możliwości programu przez:Ponadto wprowadzono kilkadziesiąt zmian i poprawek usprawniających pracę oraz usunięto zgłaszane błędy.*************************************************

Najważniejsze zmiany w versji 3.5, to:

Moduł Edycja


Moduł Analiza


Moduł Test


Moduł Nauka


Moduł Konwersja*************************************************

Najważniejsze zmiany w versji 3.0, to: