O AUTORZE


Zaproponowane programy są dziełem W. Salamona, nauczyciela matematyki i informatyki
w Zespole Szkół w Stępinie lub też powstały pod jego opieką. To ja.

Podstawy programowania otrzymałem w ramach studiów podyplomowych na UMCS w Lublinie
- ukłony w kierunku tamtejszej kadry z katedry matematyki. Do reszty doszedłem własną pracą. Można powiedzieć, że na polu programowania obiektowego jestem samoukiem.

Ponieważ uczono mnie, by dzielić się z innymi, więc programy zaprezentowane są w większości darmowe. Można to traktować jako "psucie rynku", ale ponieważ zająłem maleńką niszę, więc nie zagrażam chyba profesjonalistom.

Jednocześnie chciałbym podziękować - a jakże - wszystkim, którzy przyczynili się do powstania moich programów. Mojej rodzinie za cierpliwość oraz wielu życzliwym programistom, którzy dzielą się swoją wiedzą na grupie dyskusyjnej pl.comp.lang.delphi.
Z poważaniem

 

Copyright: W. Salamon - Stępina 2012