Klasyfikacja - Co musisz wiedzieć

Przeczytaj, zanim zdecydujesz, czy warto zainteresować się tym programem.


Program przeznaczony jest dla szkół, w których może usprawnić pracę, a życie uczynić łatwiejszym. Inni użytkownicy nie będą nim zainteresowani.

Każde posiedzenie Rady Pedagogicznej jest protokołowane, protokoły dokumentują pracę szkoły, są kontrolowane, protokoły sporządza protokolant, nad całością czuwa dyrektor. Bywają one obszerne, szczególnie te, które powstają w ramach klasyfikacji końcoworocznej.
Niniejszy program pozwala cały cykl pracy (przygotowywanie sprawozdań przez nauczycieli, posiedzenia Rady, sporządzanie protokołu) uczynić bezbolesnym dla każdego z biorących w nim udział.

Program składa się z czterech modułów, stanowiących nierozłączną całość.

Program (licencja) sprzedawany jest w dwóch wersjach: Uwaga: Kupując wersję Full możemy skorzystać z opcji przedłużenia wsparcia na lata następne.

Aktualny cennik programu dostępny jest tutaj, zaś szczegóły dotycząca działania każdego z modułów znajdziesz w plikach pomocy dla nich przeznaczonych.


Cieszyna 2015, W. Salamon.

Strona domowa