Klasyfikacja - Oczko

Informacje o programie.


Program Oczko jest jednym z modułów programu Klasyfikacja i służy do podglądu przesłanych sprawozdań oraz sporządzania listy sprawozdań otrzymanych przez protokolanta.
Moduł ten jest rozpowszechniany jako nieodłączna część programu Klasyfikacja.

Program, to w rzeczywistości jedno okno jak niżej:


Aby zobaczyć podgląd sprawozdania korzystamy z przycisku Otwórz lub przeciągamy plik sprawozdania i upuszczamy go na okno programu Oczko. Po wczytaniu pliku mamy możliwość skopiowania treści sprawozdania lub wydrukowania go.
Ponieważ plik sprawozdania jest plikiem tekstowym i nie jest szyfrowany, możemy (ostrożnie!) dokonać z nim zmian korzystając z Notatnika. Analizując podgląd zawartości pliku sprawozdania w module Oczko dokonanujemy poprawek (np. poprawiamy literówkę, wstawiamy przecinek) i po zapisaniu zmian wybieramy "Ponów" by odświerzyć podgląd sprawozdania.
W ten sposób wykorzystujemy pierwszą z możliwości tego modułu.

Korzystając z funkcji Lista możemy przygotować wydruk listy otrzymanych już przez protokolanta sprawozdań.


Po wybraniu tej opcji wskazujemy folder w którym zgromadzono sprawozdania.
Otrzymujemy listę, którą możemy wydrukować z programu lub skopiować do schowka.
Wydrukowaną listę udostępniamy zainteresowanym, by upewnić tych, którzy sprawozdanie dostarczyli i zdopingować tych, którzy się ociągają.

Cieszyna 2015, W. Salamon.

Strona domowa