Klasyfikacja - Nauczyciel

Ogólne informacje o programie.


Program Nauczyciel jest jednym z modułów programu Klasyfikacja i służy do przygotowania i przesłania przez nauczycieli, wychowawców i dyrektora szkoły sprawozedania do protokołu.
Moduł ten jest rozpowszechniany jako nieodłączna część programu Klasyfikacja.

Nim przystąpisz do pracy przeczytaj:

Cieszyna 2015, W. Salamon.

Strona domowa